Skip to main content

voće

Voce i povrce 1

Jednostavni, pristupačni i zdravi saveti za ishranu tokom COVID-19 epidemije

Životi mnogih porodica su se promenili tokom COVID-19 epidemije. To se ne odnosi samo na ishranu već i na svakodnevni zajednički život članova porodice tokom izolacije. S obzirom da se veliki broj škola i firmi zatvorio, da mnogi od nas rade iz svog doma, neke najjednostavnije stvari poput svakodnevne zajedničke ishrane mogu predstavljati veliko opterećenje i izazov. Svi se sećamo paničnih kupovina tokom najave zdravstvene krize i nestašicu nekih namirnica kao posledica svega toga. Da zlo bude veće, kao što već spomenusmo, mnogo ljudi je ostalo bez ikakvih novčanih prihoda. Iako mnogi...