Skip to main content

Uslovi koriscenja

(For english version click here - Za srpsku verziju kliknite ovde)

1. Predstavljanje

Sledeći uslovi regulišu upotrebu sajta Hrana i Zdravlje i sav sadržaj, usluge i proizvode dostupne na ili putem sajta (uzete zajedno, sajt). Sajt Hrana i Zdravlje ("Hrana i Zdravlje") je u vlasništvu Agencije za informacione tehnologije i marketing Inforbiro ("Inforbiro"). Sajt se nudi podložno vašem prihvatanju bez izmene svih ovde navedenih uslova i svih ostalih pravila poslovanja, smernica (uključujući, bez ograničenja, Politiku privatnosti Hrana i Zdravlje) i procedura koje se mogu povremeno objavljivati na ovom Sajtu (zbirno, "Sporazum").

Molimo pročitajte ovaj sporazum pažljivo pre nego što pristupite ili koristite Sajt. Pristupom ili korišćenjem bilo kog dela sajta prihvatate da se obavezujete odredbama i uslovima ovog sporazuma. Ako se ne slažete sa svim uslovima ovog sporazuma, možda nećete moći da pristupite sajtu ili koristite bilo koju uslugu. Ako se ovi uslovi smatraju ponudom Hrana i Zdravlje, prihvatanje je izričito ograničeno na ove uslove. Materijali sadržani na ovom sajtu zaštićeni su važećim zakonom o autorskim pravima i zaštitnim znakovima.


2. Opis usluge

Hrana i Zdravlje korisnicima pružaju pristup zbirci resursa, uključujući razne alate, materijale za nastavu i obrazovne sadržaje kroz mrežu usluga kojima se može pristupiti bilo kojim medijem ili uređajem koji je sada poznat ili je kasnije razvijen ("Usluga"). Takođe razumete i slažete se da Usluga može sadržavati oglase i da su ti oglasi neophodni da bi Hrana i Zdravlje pružili uslugu. Takođe razumete i slažete se da Usluga može uključivati određene komunikacije iz Hrana i Zdravlje, kao što su najave usluga, administrativne poruke, i vesti i da se te komunikacije smatraju delom vašeg članstva. Ako izričito nije drugačije navedeno, sve nove karakteristike koje povećavaju ili poboljšavaju trenutnu Uslugu, uključujući izdanje novih usluga Hrana i Zdravlje, podježu uslovima korišćenja. Razumete i slažete se da je usluga pružena "onakva kakva jeste" i da Hrana i Zdravlje ne preuzimaju nikakvu odgovornost za brisanje, pogrešno isporučivanje ili neusklađivanje bilo koje korisničke komunikacije ili postavki personalizacije. Odgovorni ste za dobijanje pristupa Usluzi i taj pristup može uključivati naknade trećih strana (kao što su provajder internet usluga ili naknade za emitovanje). Vi ste odgovorni za te naknade, uključujući one naknade povezane sa prikazivanjem ili isporukom reklama. Pored toga, morate obezbediti i biti odgovorni za svu opremu potrebnu za pristup usluzi.


3. Vaše obaveze registracije

S obzirom na vaše korišćenje Usluge, izjavljujete da ste punoletni da biste zaključili obavezujući ugovor i niste lice koje je zabranjeno da prima usluge prema zakonima Republike Srbije ili drugim važećim nadležnostima. Takođe se slažete sa: (a) pružanjem istinitih, tačnih, aktuelnih i potpunih informacija o sebi kako to zatraži registracioni obrazac Usluge ("podaci o registraciji") i (b) održavanje i blagovremeno ažuriranje podataka o registraciji kako bi bili istiniti, tačni , trenutni i potpuni. Ako date bilo kakve neistinite, netačne, ne-aktuelne ili nepotpune, ili Hrana i Zdravlje ima osnovane sumnje da su takve informacije neistinite, netačne, ne-aktuelne ili nepotpune, Hrana i Zdravlje imaju pravo da obustavi ili ukine Vaš nalog i odbije bilo kakvo i svako sadašnje ili buduće korišćenje Usluge (ili bilo kojeg njegovog dela).


4. Članski nalog, lozinka i sigurnost

Kreiraćete lozinku i nalog po završetku postupka registracije usluge. Odgovorni ste za održavanje poverljivosti lozinke i naloga i potpuno ste odgovorni za sve aktivnosti koje se događaju pod vašom lozinkom ili nalogom. Prihvatate da (a) odmah obavestite Hrana i Zdravlje o neovlašćenom korišćenju vaše lozinke ili računa ili bilo kakvom drugom kršenju sigurnosti i (b) osiguraćete da na kraju svake sesije izađete sa svog naloga. Hrana i Zdravlje ne mogu i ne snose odgovornost za gubitak ili štetu prouzrokovanu vašim nepoštivanjem ovog Odeljka 4.


5. Plaćanje i obnavljanje

Opšti uslovi

Odabirom proizvoda ili usluge, pristajete da Hrana i Zdravlje platite jednokratne i / ili mesečne ili godišnje pretplate koje su naznačene (dodatni uslovi plaćanja mogu biti uključeni u ostale komunikacije). Plaćanje pretplate naplaćuje se uz pretplatu na dan kada se prijavite za nadogradnju i pokrivaće upotrebu te usluge za mesečni ili godišnji period pretplate kako je naznačeno. Uplate se ne vraćaju.

Automatsko obnavljanje

Ako ne obavestite Hrana i Zdravlje pre isteka odgovarajućeg roka pretplate da želite otkazati pretplatu, pretplata će se automatski obnoviti i ovlastiti nas da prikupimo tada važeću godišnju ili mesečnu pretplatu za takvu pretplatu (kao i bilo koje naknade) pomoću bilo koje kreditne kartice ili drugog mehanizma plaćanja koji imamo za vas u evidenciji. Pretplate se mogu otkazati u bilo koje vreme ako se obratite našem timu za podršku.


6. Usluge

Naknade; Plaćanje

Prijavljivanjem na članski nalog pristajete da platite Hrana i Zdravlju odgovarajuće naknade za registraciju i tekuće naknade. Primenljive naknade naplaćuju se od dana uspostavljanja vaših usluga i pre korišćenja takvih usluga. Hrana i Zdravlje zadržava pravo da izmeni uslove plaćanja i naknade nakon trideset (30) dana pre pismenog obaveštenja. Usluge možete otkazati u bilo kojem trenutku klikom na link na vašoj stranici profila ili podnošenjem pismenog obaveštenja Hrana i Zdravlju.

Podrška

Sve pretplate uključuju pristup podršci putem email-a samo za članove. "Podrška" znači mogućnost podnošenja zahteva za pomoć tehničke podrške putem emaila u ​​bilo koje vreme (uz razumne napore Hrana i Zdravlje da odgovore u roku od 3-5 radnih dana) u vezi sa korišćenjem usluga Hrana i Zdravlje. Sva podrška će biti pružana u skladu sa standardnim praksama, procedurama i politikama Hrana i Zdravlje.


7. Licence

Dozvoljava se privremeni pregled materijala (informacija ili softvera) na sajtu Hrana i Zdravlje samo za lično, nekomercijalno prolazno gledanje. Ovo je davanje dozvole za korišćenje licence, a ne prenos vlasništva, i pod ovom licencom ne smete:

- modifikovati ili kopirati materijale;

- koristiti materijale u bilo koje komercijalne svrhe ili za bilo kojo javno izlaganje (komercijalno ili nekomercijalno);

- pokušaj dekompilacije ili obrnutog inženjera bilo kog softver sadržan na sajtu Hrana i Zdravlje;

- ukloniti bilo kakva autorska prava ili druge vlasničke zapise sa materijala; ili

- prenesite materijale drugoj osobi ili ih delite preko bilo kog drugog servera.


Ova licenca automatski se ukida ako prekršite bilo koje od ovih ograničenja i Hrana i Zdravlje mogu da je ukinu u bilo kojem trenutku. Po prestanku pregledavanja ovih materijala ili po prestanku upotrebe ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale, bilo u elektronskom ili štampanom obliku.


8. Izjava o odricanju odgovornosti

Materijali na sajtu Hrana i Zdravlje pružaju se "onakvi kakvi jesu". Hrana i Zdravlje ne daju nikakva jemstva, izričita ili podrazumevana, i ovim se odriču i negiraju sva ostala jemstva, uključujući bez ograničenja, podrazumevana jemstva ili uslove prodaje, podobnost za određenu svrha ili nepoštovanje intelektualnog vlasništva ili drugo kršenje prava. Takođe, Hrana i Zdravlje ne garantuje i ne daje izjave u vezi sa tačnošću ili pouzdanošću korišćenja materijala na svom Internet sajtu ili na bilo koji drugi način povezan sa tim materijalom ili bilo kog sajta povezanog sa ovim sajtom.


9. Ograničenja

Ni u kojem slučaju Hrana i Zdravlje ili njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu za gubitak podataka ili profita ili zbog prekida poslovanja) nastalu upotrebom ili nemogućnošću korišćenja materijala na Hrana i Zdravlje, čak i ako su Hrana i Zdravlje ili ovlašćeni zastupnik Hrana i Zdravlje, usmeno ili pismeno obavešteni o mogućnosti takve štete. Pošto neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja podrazumevanih garancija ili ograničenja odgovornosti za posledičnu ili slučajnu štetu, ova ograničenja se možda ne odnose na vas.


10. Revizije

Materijal koji se pojavljuje na sajtu Hrana i Zdravlje može sadržavati tehničke, tipografske ili fotografske greške. Hrana i Zdravlje ne garantuju da je bilo koji od materijala na njegovoj sajtu tačan, celovit ili aktuelan. Hrana i Zdravlje mogu u svako doba bez prethodne najave izmeniti materijale na svojim veb stranicama. Hrana i Zdravlje se, međutim, ne obavezuju na ažuriranje materijala.


11. Linkovi

Hrana i Zdravlje nije pregledala sve sajtove povezane sa svojim sajtom i nije odgovorna za sadržaj bilo koje takvog povezanog sajta. Dodavanje bilo kog linka ne podrazumeva odobrenje Hrana i Zdravlje sajta. Upotreba bilo kog tako povezanog sajta je na sopstveni rizik korisnika.


12. Informacije o žigovima

Svi nazivi proizvoda, proizvoda i usluga koji se odnose na ove uslove korišćenja su zaštitni znaci Hrana i Zdravlje ("Žig Hrana i Zdravlja"). Slažete se da nećete prikazivati ili koristiti na bilo koji način žig Hrana i Zdravlje bez prethodnog pismenog odobrenja.


13. Izmene promene uslova korišćenja sajta

Hrana i Zdravlje mogu revidirati ove uslove korišćenja za svoj sajt u bilo koje vreme bez prethodne najave. Korišćenjem ovog sajta prihvatate da ćete biti vezani za tada važeću verziju ovih Uslova i pravila korištenja.


14. Upravni zakon

Svaki zahtev koji se odnosi na veb stranicu Hrana i Zdravlje regulisan je zakonima Republike Srbije.


15. Kršenja

Molimo vas da prijavite bilo koje kršenje ovih pravila kontaktiranjem na info@hranaizdravlje.com.