Skip to main content

noćno znojenje

Menopauza 1

Koju hranu treba izbegavati tokom menopauze?

Menopauza je, poput i menstruacije, jedna od nelagodnih tema za svaku ženu, ali treba znati da je to sasvim pridodan proces. Reč menopauza potiče od latinskog pojma menopausis (grčki meno što znači "mesec" i pausis što znači "pauza") pa se stoga menopauza smatra medicinskim stanjem. Menopauza je period koji označava kraj vaših menstrualnih ciklusa, obično se javlja oko pedesete godine života, mada nije cudno da se javi i pre tog perioda (oko 40-te) ili kasnije (oko 60-te). Menopauzu obično prate neprijatni simptomi koji se mogu negativno odraziti na kvalitet života žene, ti simptomi obično...